Maa- ja metsätalousministeriön sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä
Merialueen saalisilmoitusjärjestelmä koskien alle 10 metriä pitkiä kalastusaluksia, jotka harjoittavat kaupallista kalastusta.
Järjestelmää käyttäen voi tehdä seuraavat merikalastusta koskevat ilmoitukset:

  • Purkamisilmoitus kiintiöityjen kalalajien osalta
  • Rannikkokalastusilmoitus kaikkien rannikkokalastussaaliiden osalta

Merialueen saalisilmoituspalveluun kirjautuminen suoritetaan 21.12.2017-lähtien ELU2-tunnistautumisen kautta. Tunnistautumista varten tarvitset ELU2-käyttäjätunnuksen.

ELU2-käyttäjätunnuksena toimii asiakkaan viranomaiselle toimittama sähköpostiosoite. Asiakkaalle toimitetaan kyseiseen sähköpostiosoitteeseen järjestelmään pääsyyn tarvittavat tiedot (mikäli asiakkaalle ei ole sähköpostiin tullut kirjautumistietoja, tulee asiakkaan olla yhteydessä viranomaiseen, toimittamalla saalisilmoituksen tekijän tiedot ja ajantasaiset yhteystiedot osoitteeseen saalisilmoitukset@ely-keskus.fi).

Vaihda tästä ELU2-tunnistautumisen salasanaa.


Kirjaudu merialueen saalisilmoitusjärjestelmään

Sisävesien saalisilmoitusjärjestelmällä ilmoitetaan sisävesien kaupallisesta kalastuksesta.

Kirjaudu sisävesien saalisilmoitusjärjestelmään

Lisätietoja löydät Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Huom! Jos käytät Windows XP:tä, tarvitset järjestelmän käyttämistä varten jonkin muun selaimen kuin Internet Explorerin.

Jord- och skogsbruksministeriets elektroniska fångstanmälningssystem
Havsområdets fångstanmälningssystem gällande under 10m långa fiskefartyg, som utövar kommersiellt fiske.
Via systemet kan följande anmälningar göras gällande fiske till havs:

  • Lossningsanmälan gällande kvotbundna arter
  • Kustfiskeanmälan gällande alla kustfiskefångster

Inloggningen till havsområdets fångstanmälningstjänst sker fr.o.m. 21.12.2017 via ELU2-identifikationsservicen. För inloggningen behöver du en ELU2 - användarkod.

Som ELU2-användarkod fungerar den epostadress som kunden meddelat åt fiskerimyndigheterna. Till ifrågavarande epostadress levereras noggrannare uppgifter om inloggningen (ifall kunden inte får uppgifter om inloggningen till sin epost, bör kunden ta kontakt med fiskerimyndigheterna, genom att förmedla uppdaterade kontaktuppgifterna gällande den som gör fångstanmälningarna via epost till saalisilmoitukset@ely-keskus.fi).

Här kan du byta lösenordet till ELU2-identifikationstjänsten.


Logga in i havsområdets fångstanmälningssystem

Insjöområdens fångstanmälningssystem gällande kommersiellt fiske på insjöområden.

Logga in i insjöarnas fångstanmälningssystem

Ytterligare information finns på Jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

OBS! om du använder Windows XP, behöver du någon annan web-browser än Internet Explorer för att använda systemet.